Potřebujete vyřešit problém se škůdci?Napište nám

Deratizace

Deratizací jsou všechna opatření směřující k likvidaci škodlivých hlodavců nebo omezení jejich výskytu. Ochranná deratizace je ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví činnost, směřující k ochraně zdraví fyzických osob a chovaných zvířat a životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí, např. zahradách, dvorech a souvisejících plochách, kde hrozí možnost nákazy.

Při provádění deratizačních opatření se řídíme ,, Standardní metodikou ochranné deratizace“ vydanou SZÚ v Praze v lednu 2006, která zohledňuje i uplatňování systémů HACCP v potravinářství.

Pro naše zákazníky zajišťujeme:

 • monitoring výskytu hlodavců
 • osazení deratizačních nástrah v deratizačních nástrahových staničkách
 • odstranění uhynulých hlodavců
 • likvidaci starých nástrah a deratizačních staniček
 • kontrolu účinnosti deratizačních opatření a doplnění nástrah
 • vystavení pracovního protokolu ( dle standardní metodiky ) pro účely státních kontrolních orgánů, pro případ nehody, případně pro volbu dalších technologických postupů i jako podklad pro fakturaci
 • vypracování a realizaci plánu ochranné deratizace v rámci opatření HACCP

Deratizační opatření provádíme v:

 • zemědělských a potravinářských objektech
 • průmyslových objektech
 • školách, úřadech a stravovacích zařízeních
 • komunální sféře a soukromých objektech
 • kanalizačních, teplovodních a jiných inženýrských sítích
 • obcích a městech atd.

K provádění ochranné deratizace využíváme pouze biocidní přípravky uváděné na trh v souhlase se zákonem č. 120/ 2002 Sb. a mechanická zařízení, která nejsou v rozporu se zák. 246/ 1992 Sb.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
Váš telefon
* Vaše zpráva

Pro přesnější dotaz vyplňte o jakého škůdce se jedná, nebo jaké jsou následky.

Vyplňte prosím výsledek (číslo)
* tři plus pět