Potřebujete vyřešit problém se škůdci?Napište nám

Dezinfekce

Dezinfekce je soubor opatření, vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci. Cílem dezinfekce je, aby na předmětech nebo v prostředí nebyly patogenní mikroby, které by mohly způsobit onemocnění vnímavého jedince (člověk nebo zvíře).

Ochranná dezinfekce se provádí bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy, tedy i v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje. Je tedy namířená proti možným cestám šíření nákazy. Provádí se jako součást komplexních hygienických ošetření, je součástí pracovních a výrobních postupů k udržení požadované úrovně hygienické a veterinární péče o prostředí.

Ohnisková dezinfekce se provádí k zabránění šíření nákazy v ohnisku i mimo něj v průběhu zdolávání nákazy a zahrnuje průběžnou ohniskovou dezinfekci jako dílčí opatření v průběhu trvání nákazy a konečnou ohniskovou dezinfekci jako jednorázovou zdolávací akci v celém ohnisku nákazy.

Povinnost provádět účinnou ochrannou i ohniskovou dezinfekci vyplývá mimo jiné z požadavků zákona 258/ 2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví “.

Pro naše zákazníky zajišťujeme:

  • opakované dezinfekční ošetřování zemědělských, potravinářských a asanačních provozů
  • v rámci dezinfekce likvidaci plísní včetně jejich určení v akreditované laboratoři
  • likvidaci mikroorganismů v objektech po výskytu infekčních onemocnění (např. TBC)
  • dezinfekční opatření v kuchyních , stravovacích a ubytovacích provozech, sociálně- zdravotnických zařízeních
  • dezinfekční opatření ve vozových parcích ( hromadná doprava, masokombináty a jatka, policie, asanační ústavy )
  • dezinfekce v objektech po zemřelých
  • dezinfekce v komunální sféře a v soukromých objektech
  • vystavení pracovního protokolu pro účely státních kontrolních orgánů, pro případ nehody, případně pro volbu dalších technologických postupů i jako podklad pro fakturaci
  • vypracování a realizaci plánu ochranné dezinfekce v rámci opatření HACCP

K provádění dezinfekčních opatření využíváme mimo jiné pouze biocidní přípravky uváděné na trh v souhlase se zákonem č. 120/ 2002 Sb.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
Váš telefon
* Vaše zpráva

Pro přesnější dotaz vyplňte o jakého škůdce se jedná, nebo jaké jsou následky.

Vyplňte prosím výsledek (číslo)
* tři plus pět