Krejsa - profesionální služby v oboru DDD

V oboru DDD se pohybujeme od roku 1996. Nabízíme a poskytujeme komplexní služby deratizace, dezinsekce a dezinfekce s působností na celém území ČR. Značnou část naší činnosti tvoří komplexní opatření směřující k regulaci početnosti kolonií městských holubů.

Postupně jsme činnost naší firmy rozšířili o další služby a prodej. Všichni pracovníci firmy jsou odborně vyškoleni. Naše firma je členem evropské konfederace CEPA – Confederation of European Pest Control Associations a Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR.

Referenční seznam akcí je k dispozici na vyžádání.